Poniżej fotografie z realizacji


 

Aby zatrzymać pokaz wystarczy przesunąć wskaźnik myszy na zdjęcie. Przesunięcie wskaźnika poza obszar zdjęcia automatycznie uruchamia pokaz.

W dolnej części okna można wybrać dowolne zdjęcie z galerii.

Prezentacja wykonanych realizacji.

Prace wykonane w różnych technikach z zastosowaniem róźnych materiałów murarskich.